6 Ağustos 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31205

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: