29 Temmuz 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31200

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sağlık Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: