29 Temmuz 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31200

YARGI İLÂNI

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: