24 Temmuz 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31195

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığından:

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: