21 Temmuz 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31192

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

 

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: