19 Temmuz 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31190

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığı Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: