7 Temmuz 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31178

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: