4 Temmuz 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31175

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: