1 Temmuz 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31172

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansından:

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fırat Kalkınma Ajansından:

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden: