1 Temmuz 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31172

YARGI İLÂNLARI

Menemen 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: