30 Haziran 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31171

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığı Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: