25 Haziran 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31166

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

 

Dışişleri Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulundan:

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden: (ÇOMÜ)

 

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Fibabanka A.Ş. Genel Müdürlüğünden: