23 Haziran 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31164

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden:

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: