2 Haziran 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31143

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: