29 Mayıs 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31139

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: