22 Mayıs 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31134

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: