20 Mayıs 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31132

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

KÜÇÜK TİP KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

4 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Erzincan Belediye Başkanlığından:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: