16 Mayıs 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31129

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sağlık Bakanlığından:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: