15 Mayıs 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31128

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü’nden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: