11 Mayıs 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31124

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

“200 ADET TEKLİ İNFÜZYON POMPASI” SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

ÖN YETERLİK İLANI

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

 

PET AMBALAJLI 550 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

BALAST ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA

 

BETON TRAVERS ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA

 

TARIM ARAZİLERİNİN KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: