7 Mayıs 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31120

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: