22 Nisan 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31107

YARGI İLÂNI

Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: