17 Nisan 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31102

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: