15 Nisan 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31100

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Aksaray İli Gülpınar Belediye Başkanlığından:

 

Elazığ İli Bükardı Belediye Başkanlığından:

 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: