14 Nisan 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31099

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Deutsche Bank Anonim Şirketinden:

 

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

 

Societe Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Müdürlüğünden:

 

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: