10 Nisan 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31095

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: