9 Nisan 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31094

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: