7 Nisan 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31092

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Aksaray İli Gülağaç Belediye Başkanlığından:

 

Isparta İli Çiçekpınar Belediye Başkanlığından:

 

Niğde İli Alay Belediye Başkanlığından: