2 Nisan 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31087

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Bingöl Belediye Başkanlığından:

 

Erzurum İli Pazaryolu Belediye Başkanlığından:

 

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: