30 Mart 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31084

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: