24 Mart 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31078

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

TOMOSENTEZLİ DİJİTAL MAMOGRAFİ CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

 

DOLUM KOLU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketinden:

 

YARI PORTAL VİNCİN ANAHTAR TESLİM MONTAJININ YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 

16 KALEM MADENİ YAĞ VE GRES ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

 

9 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASININ KİRALANMASI İHALE EDİLECEKTİR

Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden:

 

ÜZERİNE VİNÇ MONTELİ JEOFİZİK KUYU LOG ÖLÇÜM ARACI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

 

UIC-60 MAKAS İÇİN 2 KALEM RAY ALTI VE SELET ALTI PLASTİK PEDİN ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden:

 

S49 MAKAS İÇİN 2 KALEM RAY ALTI VE SELET ALTI PLASTİK PEDİN ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden:

 

SUPPLY CONTRACT NOTICE

Supply of Medical Equipment for the Secondary Healthcare Premises - 2nd Phase Ankara - Turkey / TR