22 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31076

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

MUFG Bank Turkey A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Standard Chartered Yatırım Bankası Türk Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: