19 Mart 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31073

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından:

 

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: