19 Mart 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31073

YARGI İLÂNLARI

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: