18 Mart 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31072

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: