18 Mart 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31072

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

DEMONTAJ, MONTAJ, KAYNAK, TAMİR İŞLERİ İLE GEREKLİ MALZEMELERİN YERİNE GETİRİLMESİ, ÇIKAN MALZEMELERİN DE FABRİKAMIZ SAHASINDA GÖSTERİLEN YERE TAŞINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

 

KULLANILMIŞ REFRAKTER TUĞLA VE HARÇ MALZEMESİ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

 

TURİSTİK TESİS SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

TESİS GÜVENLİK BELGESİ KAPSAMINDA İHTİYAÇLAR SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Teknik Uçak Bakım Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

ASFALTİT SAHASININ İŞLETME HAKKI RUHSAT DEVRİ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

İPTAL İLANI

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA/İŞLETME RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Amasya İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Filyos Belediye Başkanlığından:

 

LAVUAR YEDEKLERİ TEMİN EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

 

SONDAJ YEDEKLERİ ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden: