17 Mart 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31071

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:

 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: