13 Mart 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31067

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: