12 Mart 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31066

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

 

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Rekabet Kurumundan:

 

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: