8 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31062

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Diler Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: