6 Mart 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31060

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden (Afyonkarahisar):

 

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Adabank Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: