5 Mart 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31059

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: