3 Mart 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31057

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:

 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından: