2 Mart 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31056

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sahil Güvenlik Komutanlığından:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Varlıkları Daire Başkanlığından:

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından: