25 Şubat 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31050

YARGI İLÂNLARI

Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden:

 

Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: