18 Şubat 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31043

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:

 

Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hemşin Belediye Başkanlığından:

 

Sivas Belediye Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: