14 Şubat 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31039

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: