7 Şubat 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31032

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Sivas İli Akıncılar Belediye Başkanlığından:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: