5 Şubat 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31030

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sağlık Bakanlığından:

 

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından: 

 

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

 

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: