31 Ocak 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31025

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: